منو اصلی
دوشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٦

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 81
 کل بازدید : 2325
تماس با استاد
 

 

آدرس و تلفن محل کار: .گروه گفتاردرمانی ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 22180043، فاکس: 22180068

پست الکترونیک : ta.zarifian@uswr.ac.irوt.zarifian@yahoo.com

 

سایت: zarifian.uswr.ac.ir

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت دانشجویی و فرهنگیمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences