منو اصلی
سه شنبه ٢٦ تير ١٣٩٧

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 187
 کل بازدید : 3640
داخلی
 

 

1-    2016, The study of the development of dependent possessive pronouns in 2.5-4 year-old typically normal Persian-speaking children, 2016: JRSR (4) 97- 101

2-      1395، کومش.بررسی پربسامدترین واژگان بیانی کودکان 18 تا 24 ماهه در زبان کردی سورانی، (17) 933-943.

3-    2015, Investigating Phonological Awareness in Persian-Speaking Children With Phonological Disorders, Middle East Journal of Rehabilitation and Healthو doi: 10.17795/mejrh-32200

4-    2015, Word definitional skills in school age Persian speaking children, IRJ, 108-103 (3)13

5-    2015 adaptation of the syllable repetition task (SRT) and determining its validity in  4-6 Persian speaking children , IRJ :19(123-128)

6-      1394، تدوین پروتکل مداخلات بههنگام در تأخیر تکامل گفتار و زبان کودکان خردسال: یک تجربه
منحصربه فرد در کشور، فصلنامه توانبخشی،16(4،)(374-381)

7-    The Percentage of Vowel correct Scale in Persian Speaking Children, , IRJ :2014,12 (1), 5-8

8-      1394، مجله طب و توانبخشی، مطالعه اثربخشی روش درمانی واژگان پایه بر وضوح گفتار کودکان سندرم داون 7تا11ساله فارسی زبان

9-      1394، مجله توانبخشی نوین، تحلیل خطاهای ساختواژی در بازگویی داستان و گفتار مکالمه ای در کودکان آسيب­ديده شنوايي و شنوا(نویسنده دوم).

10-   1394 ، مجله زبان و زبان­شناسی، نقد فرهنگ توصیفی آسیب شناسی گفتار و زبان، 19، 123-128.

11-   1394، مجله ایراتی توانبخشی(انگلیسی)،  انطباق آزمون هجا و تعیین ویژگی های روانسنجی آن، ش13، 91-100.

12-   1393، مجله آسیب شناسی گفتار و زبان، بررسی سطح آگاهی آسیب شناسان گفتار و زبان از خدمات AAC ، ش2، 13-20.

13-   1393، مجله آسیب شناسی گفتار و زبان، رشد مهارت واژه در کودکان،ش 3، 51-60.

14-   1393، مجله ایراتی توانبخشی(انگلیسی)، مقیاس درصد واکه های درست در کودکان فارسی زبان،ش 19،5-8.

15-   1393، مجله شنوایی­شناسی، رشد مهارت تعریف واژه در کودک فازسی زبان ایرانی. ش23(4)، 21-30.

16-   1393، مجله شنوایی­شناسی، نسخه فارسی آزمون واجی، ش23(4)، 10-20.

17-   1393، مجله شنوایی­شناسی، کیفیت بازنمایی­های واجی در کودکان 5/4 تا 5/6 ساله فارسی زبان، ش23(3)، 67-64.

18-   1393، مجله شنوایی­شناسی ،بررسی رابطه آگاهی واجی و فرایندهای واجی در کودکان فارسی زبان، ش23(5)، 35-43.

19-   1393، مجله پژوهش در علوم توانبخشی، انطباق نسخه دوم چک لیست برقراری ارتباط در کودکان(CCC-2 ش10(2)، 281-291.

20-   1392، فصلنامه کودکان استثنائی، مقیاس درصد همخوانهای درست، ش4، 45-53.

21-   1392، مجلة آسیب شناسی گفتار و زبان، ارزشیابی درونی گروه گفتاردرمانی.

22-   1391، مجله پژوهش در علوم توانبخشی، بررسي مقايسه­اي مهارت­هاي نحوي كودكان كم شنوا و شنواي فارسي زبان پيش دبستاني،ش1 ،659-670.

23- 1388، مجله شنوایی­شناسی، مطالعة ویژگی های زبان کودکان کم شنوای پیش دبستانی، 18(1) 88-97.

 

علمی-آموزشی

1392، فصل نامه اطلاع رسانی ،آموزشی ،پژوهشی نواندیش سبز، حافظة فعال و نقش آن در مهارتهای گفتار و زبان.سال 7، شمارة 27.

 

1391، فصل نامه اطلاع رسانی ،آموزشی ،پژوهشی نواندیش سبز، قابلیت گفتار مصنوعی در کودکان.(21):28-31.

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت دانشجویی و فرهنگیمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences