منو اصلی
چهارشنبه ٣١ مرداد ١٣٩٧

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 143
 کل بازدید : 3777
کتاب ها
 

1-      1394، فرهنگ تصویری خوشه های همخوانی فارسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران

2-      2015، پرسشنامه شنوایی(Auditory questionaire)، Medel publication

3-      1394، مجموعه آزمون ارزیابی تشخیصی آوایی و واجی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران

 

4-      1394، روشهای ارتباطی مکمل و جایگزین، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت دانشجویی و فرهنگیمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences